Dünya pi Günü – 14 mart

Biliyor muydunuz?

NASA gezegenler arası seyahati hesaplamak için π’nin sadece 15 hanesini kullanmaktadır.

40 basamakta, görünür evren büyüklüğünde bir dairenin çevresini, bir hidrojen atomunun çapından daha az düşecek bir doğrulukla hesaplayabilirsiniz.